ACC/AHA 2021 Miyokardiyal Revaskülarizasyon Kılavuzunu Tartışıyoruz


Lütfen izlemek için giriş yapın.

AFD‘nin dijital yayın platformudur.