Atriyal fibrilasyonda tanısal kargaşa ve tedavi önerileri


Lütfen izlemek için giriş yapın.

AFD‘nin dijital yayın platformudur.